Szkolenie z zakresu sponsoringu dla związków i klubów sportowych
Organizator : Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich, Związek Sportów Przeszkodowych
12 lipca w Kutnie (dokładny adres wkrótce)
Start o godzinie 9:00.
Prowadzący: Maciej Benderski
Maciej Benderski to wybitny specjalista z bogatym doświadczeniem w dziedzinie prawa i sportu. Posiada tytuł magistra prawa i jest adwokatem, właścicielem Kancelarii Adwokackiej Maciej Benderski. Jest również wykładowcą Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:
Business Law
International Trade
Fundamentals of Law and Ethics
Prawo gospodarcze
Prawo w kontraktach handlu międzynarodowego
Prawo sportowe
E-Commerce
Maciej Benderski jest również właścicielem Klubu Karate Tradycyjnego “SANCHIN”, prezesem Zarządu Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, wiceprezesem Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, członkiem Zarządu World Traditional Karate-do Federation oraz przewodniczącym Rady Fundacji Promocji i Rozwoju Karate Tradycyjnego “NIDAN”.
Plan szkolenia:
I Blok tematyczny – świadome projektowanie biznesu
Drabina realizacji celów
Zasada złotego kręgu
Prawo rozproszenia innowacji
II Blok tematyczny – weryfikacja kontrahentów
Korzystanie z powszechnych narzędzi: CEIDG, KRS, sprawozdania finansowe
Biznesplan, strategia rozwoju
Negocjacje nad sponsoringiem
III Blok tematyczny – prawne aspekty sponsoringu
Umowy sponsoringowe
Pakiety sponsorskie
Regulacje prawne dotyczące sponsoringu
IV Blok tematyczny – oferta sponsorska
Projektowanie oferty sponsorskiej
Bezpłatne narzędzia
Rynek usług
Warunki udziału:
Udział dla członków Związku Sportów Przeszkodowych po zgłoszeniu mailowym. Prosimy o zgłaszanie udziału na adres: [[email protected]]
Koszt udział dla przedstawicieli klubów nie będących członkami Związku Sportów Przeszkodowych wynosi 600 zł.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu i zdobycia cennej wiedzy od jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie prawa sportowego i sponsoringu!