Zasady kwalifikacji OCR European Championships, FOLGARIA, ALPE CIMBRA 12-16 czerwca, Włochy

ZASADY ORGANIZATORA OCREC 2024

Dystans 3KM, 12 KM

Start w rywalizacji 3km, 12km i National Team wymaga kwalifikacji poświadczonych przez Związek Sportów Przeszkodowych. Tylko zawodnicy licencjonowani przez Narodową Federację mogą być kwalifikowani.

Podział kategorii na biegach 3km, 12km:

    • ELITE

    • AGE: 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45- 49; 50-54; 55-59 60+

    • PARA MALE-FEMALE

    • OPEN (bez kwalifikacji)

O kategorii wiekowej decyduje rocznik lub data urodzenia:

– powyżej 15 roku życia przydział do kat. wiekowej jest rocznikowy, czyli liczy się wiek na koniec 2024r. 

– poniżej 15 roku życia liczy się wiek w dniu zawodów.

– osoby, które mają 15 lat w dniu zawodów, ale skończą 16 w 2024 są przypisane do kat. 14-15, mogę jednak również zgłosić się do kat. 16-17 (za zgodą rodziców i narodowego stowarzyszenia).

    • MINIMALNY wiek STANDARD – 16 lat rocznikiem (elite, age)

    • MINIMALNY wiek SHORT – 12 lat w dniu biegu (elite, age)

    • Obowiązkowy dedykowany strój narodowy 

Dystans 100M

Tylko zawodnicy licencjonowani przez Narodową Federację mogą być kwalifikowani. Start w rywalizacji OCR100 wymaga powołania przez Związek Sportów Przeszkodowych. Powołanie dotyczy 20 osób.

Rejestracji zawodników dokonuje Federacja Narodowa.

Na podstawie Ligi OCR100 oraz wyników ME i MŚ 2023 wybrano już 12 reprezentantów. 

Kategorie w jakich startują Zawodnicy OCR100 o kobieta/mężczyzna:

YOUTH 12-15 lat (przy czym w rywalizacji o bicie rekordów kat. są podzielone na 12-13, 14-15)

JUNIOR 16-19 lat

SENIOR/ELITE

MASTERS

PARA

Istnieje możliwość, iż niewykorzystane miejsca zostaną rozdysponowane innym krajom, które zgłoszą takie zapotrzebowanie do 31 marca 2024r.

Zasady rywalizacji:

    • metoda pucharowa Najszybsza 16 (lub 8 jeśli będzie za mało zawodników w danej kategorii) z eliminacji będzie się następnie eliminować w pojedynkach 1:1.

    • Obowiązkowy dedykowany strój narodowy 

NATIONAL TEAM RACE

Start w rywalizacji wymaga powołania przez Związek Sportów Przeszkodowych. Tylko kwalifikacje do kat. elite upoważniają zawodnika do startu w w National Team (niezależnie od tego czy startuje faktycznie w elite czy age group). Tylko zawodnicy licencjonowani przez Narodową Federację mogą być kwalifikowani. Zawodnicy Team National startują w narodowym stroju. National Team startuje w osobnej fali.

Kategorie:

    • żeńska

    • męska

    • mix (1 M + 2 K lub 2M + 1K)

    • para ( min jedna osoba z niepełnosprawnością)

Minimalny wiek zawodnika to 16 lat.

Skład drużyn narodowych ustalają związki narodowe. 

    • Obowiązkowy dedykowany strój narodowy 

COMPETITIVE TEAM RACE

Start w rywalizacji Competitive Team Race wymaga kwalifikacji poświadczonych przez Związek Sportów Przeszkodowych. Zawodnicy mogą posiadać kwalifikacje do startów w biegach w kat. wiekowych lub elite. 

Kategorie:

    • żeńska

    • męska

    • mix (1 M + 2 K lub 2M + 1K)

    • para ( min jedna osoba z niepełnosprawnością)

Competitive Team Race stanowi osobną klasyfikację biegu niż National Team z własnym podium.

ZASADY KWALIFIKACJI ZWIĄZKU SPORTÓW PRZESZKODOWYCH DO OCREC 2024

KATEGORIA ELITE:

    • zawodnicy, którzy uzyskali pozycję od 1 do 15 w kategorii generalnej dystansu 3 i 12 km Mistrzostw Polski 2023

    • zawodnicy, którzy uzyskali pozycję od 1 do 10 kategorii elite dystansu 3 i 12 km Mistrzostw Polski 2023

    • zawodnicy, którzy uzyskali pozycję od 1 do 15 w rankingu generalnym LIGI OCR 2023

    • zawodnicy, którzy uzyskali pozycję od 1 do 5 w kategorii Elite biegu ligowego sezonu 2023

    • zawodnicy, którzy uzyskali pozycję od 1 do 5 w kategorii ELITE Mistrzostw Europy 2023

    • zawodnicy, którzy otrzymają DZIKĄ KARTĘ nadawaną przez Związek Sportów Przeszkodowych – udokumentowaną pozycję 1-5 elite z międzynarodowej imprezy rangi mistrzowskiej

    • zawodnicy, którzy uzyskali pozycję od 1 do 5 w kategorii Elite biegu ligowego sezonu 2024 – jeśli bieg ligowy odbędzie się do 10.05.2024

KATEGORIE WIEKOWE :

    • zawodnicy, którzy uzyskali pozycję od 1 do 30 w kategorii generalnej dystansów 3 i 12 km Mistrzostw Polski 2023

    • zawodnicy, którzy uzyskali pozycję od 1 do 10 w kategorii wiekowej dystansów 3 i 12 km Mistrzostw Polski 2023

    • zawodnicy, którzy uzyskali pozycję od 1 do 10 w rankingu generalnym kategorii wiekowej LIGI OCR 2023

    • zawodnicy, którzy uzyskali pozycję od 1 do 5 w kategorii wiekowej podczas biegu ligowego sezonu 2023

    • zawodnicy, którzy uzyskali pozycję od 1 do 5 w kategorii KAT. WIEKOWA Mistrzostw Europy 2023

    • zawodnicy, którzy otrzymają DZIKĄ KARTĘ nadawaną przez Związek Sportów Przeszkodowych – udokumentowaną pozycję 1-5 KAT. WIEKOWEJ z międzynarodowej imprezy rangi mistrzowskiej

    • zawodnicy, którzy uzyskali pozycję od 1 do 5 w KAT. WIEKOWEJ biegu ligowego sezonu 2024 – jeśli bieg ligowy się do 10.05.2024

DYSTANS 100m:

12 Zawodników na podstawie Ligi OCR100 2023 oraz ME i MŚ 2023:

Junior

Patrycja Teska – złoto ME

Konrad Górzyński – srebro ME 

Masters 

Ania Solakiewicz – złoto ME 

Tomasz Boruc – Liga OCR 100 

OPEN/Elite

Katarzyna Jonaczyk – złoto na ME

Mariola Latawska – brąz ME 

Paula Kulig – Liga OCR 100 

Katarzyna Cymbałko – Liga OCR 100

Grzegorz Matyszewski – srebro ME 

Przemysław Jańczuk – brąz ME 

Władek Sokołowski – brąz MS / liga OCR 100 

Jan Tatarowicz – liga OCR

    • 1 mężczyzna/ 1 kobieta – kat YOUTH – kwalifikacje na podstawie 1 biegu Ligowego OCR100 

    • pozostałe 6 miejsc –  wybór wskazanego z ramienia ZSP Selekcjonera (możliwe różne proporcje płci)

Reprezentacja Polski może otrzymać dodatkowe max 10 slotów, co zostanie rozstrzygnięte po 31.03.2024 . O wyborze reprezentantów na dodatkowe miejsca zdecyduje Selekcjoner na podstawie wyników sportowych OCREC2023  OCRWC2023 oraz biegów ligowych jakie odbędą się do 31.03.2024. 

Listy zawodników zakwalifikowanych zostaną wkrótce opublikowane na stronie Związku Sportów Przeszkodowych.

ZASADY OGÓLNE ORGANIZATORA OCREC 2024

    1. Bilety są imienne, można je przepiać za opłatą

    2. Zawodnicy z kwalifikacją do elite mogą startować w elite lub age

    3. Zawodnicy z kwalifikacją do age nie mogą startować w elite

    4. Każdy zawodnik również startujący w kat. open musi dostarczyć zaświadczenie medyczne, aby zarejestrować się na ME OCR 2024 (wymóg nie dotyczy biegów dziecięcych). Dokument należy dostarczyć do końca kwietnia 2024. Ważny certyfikat to taki który został wydany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed zawodami.

    5. Każdy Zawodnik musi mieć potwierdzone kwalifikacje max. do 10 maja 2024

    6. Wszyscy zawodnicy poza drużynami Competitive oraz uczestnikami biegu w kat. Open są zobowiązani do wystartowania w strojach narodowych, spełniających kryteria określone przez FISO.

REGULACJE ZWIĄZKU SPORTÓW PRZESZKODOWYCH

    1. Zasady kwalifikacji są całkowicie pozostawione Federacjom narodowym, dzikie karty są uznawane.

    2. Lista osób zakwalifikowanych – ZOSTANIE OPUBLIKOWANA STRONIE PZSP.PL

    3. Kwalifikacje Obcokrajowców: Osoba nie polskiego obywatelstwa może zdobywać kwalifikacje do OCREC 2024 w naszym kraju jeżeli posiada licencję macierzystej Federacji Narodowej lub jeżeli w kraju pochodzenia nie ma Federacji Narodowej (wówczas nabywa jednorazową licencję ZSP, która uprawnia go do zdobywania jedynie kwalifikacji, nie zaś do startu pod flagą PL).

    4. Kwalifikacje Zawodników z niepełnosprawnością: Związki narodowe mogą zdecydować czy zawodnicy adaptacyjni muszą zdobyć kwalifikacje czy zostaną wybrani lub przydzielona im będzie dzika karta.

WAŻNE LINKI

    • Lista kwalifikacji: 

    • STRONA OCREC 2024: https://ocreuropeanchampionships.org/

    • Info dla Zawodnika: https://ocreuropeanchampionships.org/step-by-step-guide-for-athletes/

    • Info dot. Federacji Narodowych: https://ocreuropeanchampionships.org/step-by-step-guide-for-federations/

    • Niezbędne dokumenty: https://ocreuropeanchampionships.org/documents/