xRunners
www

InterContinental Tower Run

1. CELE NADRZĘDNE.

  • dobra, amatorska zabawa.
  • jak najszybsze dotarcie z poziomu -5 na poziom +44 (959 schodów)

2. CELE POZOSTAŁE.

  • rozpowszechnianie biegania po schodach.
  • promocja hotelu InterContinental Warszawa, w szczególności RiverView Wellness Centre jako miejsca znanego z najwyżej położonego basenu w Warszawie.

3. ORGANIZATOR.

Organizatorem biegu jest Lanzarota Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Hotel Spółka Komandytowo-Akcyjna. Organizator z siedzibą w Warszawie, 00-125 Warszawa, ul. Emilii Plater nr 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441699, kapitał zakłdowy 74.065.400.00 zł. NIP 5252186751. Podmiotem współorganizującym jest Extreme Endurance Piotr Szmyt.

4. TERMIN I MIEJSCE.

Bieg odbędzie się 2 kwietnia 2017r. w budynku hotelu InterContinental Warszawa przy ul. Emilii Plater nr 49 w Warszawie. Planowany pierwszy start z parkingu na poziomie -5 o godzinie 07:00, meta w sali fitness RiverView Wellness Centre na 44 piętrze Hotelu. Uczestnicy będą mieli do pokonania 49 pięter schodów budynku Hotelu.


WYDARZENIA:RANKING:ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ TUTAJ