!!!!UWAGA!!!!

Jeżeli  posiadasz licencję – po przejściu do płatności – prosimy jej numer  podać w rubryce – INFORMACJE DODATKOWE .

Jeżeli nie posiadasz licencji  to przydzielony numer zostanie przesłany osobnym e-mailem.

W tej samej rubryce proszę podać nazwę KLUBU który reprezentujesz oraz datę urodzenia. 

Zawodnikiem klubowym jest zawodnik Klubu (reprezentujący klub) – członka Związku Sportów Przeszkodowych.
Roczna licencja uprawniająca Zawodnika do udziału w rywalizacji Ligii Sportów Przeszkodowych (OCR +Ninja), zawodach rangi mistrzowskiej krajowej – Mistrzostwa Polski i międzynarodowej Mistrzostwa Europy i Świata.
Tylko kwalifikacje licencjonowanego zawodnika będą potwierdzane przez uprawniony do tego Związek Sportów Przeszkodowych w procesie rejestracji na bieg rangi mistrzowskiej.