Podczas kursu kandydaci poznają struktury organizacji światowych i polskich organizacji biegów przeszkodowych, podstawy sędziowania – zarówno w teorii jak i praktyce. Omawiane są regulaminy, rulebooki, kodeks sędziego oraz regulamin dyscyplinarny. Uczestnicy otrzymują praktyczną wiedzę na temat procedur sędziowania. Przyszli sędziowie poznają rodzaje przeszkód oraz ich konstrukcje i budowę, a także różne techniki ich pokonywania. Zwracana jest uwaga na najczęściej popełniane błędy zawodników oraz sędziów, a także przedstawione są tzw. dobre praktyki sędziowskie wraz z procedurami pracy na przeszkodzie.

Podczas bloku z psychologiem, kandydaci poznają techniki radzenia sobie z presją oraz sytuacjami kryzysowymi. Uczą się zachowań w przypadku kontrowersyjnych zdarzeń podczas rywalizacji, a także odpowiedniej komunikacji z zawodnikami i organizatorem.

Jednym z podstawowych założeń kursu sędziowskiego jest zwracanie uwagi na bezpieczeństwo rywalizacji podczas zawodów. Przeprowadzany jest także kurs pierwszej pomocy oraz wdrażane są schematy zachowań w przypadku wypadków na przeszkodach.